Spara i obligationer

Om du vill spara pengar i obligationer kan du antingen köpa premieobligationer eller privatobligationer som vi på sparapengarna.se kommer att titta närmare på nu.

Premieobligationer

En premieobligation är ett tryggt värdepapper som ges ut av staten via riksgälden. Anledningen till att jag skriver ”tryggt värdepapper” är att du aldrig kan förlora något på att spara pengar i premieobligationer som du kan göra om du placerar pengar i aktier. Det här kännetecknar en premieobligation:

  • Här köper du premieobligationer. Du kan köpa premieobligationer direkt från riksgälden eller från någon av deras återförsäljare, det vill säga hos storbankerna eller hos de lite mindre bankerna som till exempel Avanza Bank.
  • Så köper du premieobligationer. För att kunna köpa premieobligationer behöver du ett VP-konto (värdepapperskonto) som du enkelt skaffar hos banken eller hos en fondkommissionär. Du kan även köpa premieobligationer via ett investeringssparkonto som du också kan öppna på en bank, till exempel hos Avanza Bank.
  • Pris och löptid. En premieobligation kostar 5000 kr och löptiden är på 2 – 5 år.
  • Det här tjänar du på premieobligationer. Om du köper premieobligationer för 50 000 kr (10 stycken) i en följd får du en garantivinst som förvisso är mycket lägre än vad sparräntan på ett sparkonto är, men i gengäld deltar du i ett lotteri där du kan vinna hundratusentals kronor. Vinstchanser är på ungefär 2 % och de vanligaste vinsterna brukar vara på 1000 – 5000 kr. Om du inte är så förtjust i lotterier utan vill veta hur mycket du kommer att tjäna på ditt sparande rekommenderar vi på sparapengarna.se att du hellre sparar pengar på ett sparkonto med hög ränta.

Privatobligationer

Privatobligationer förknippas med ett visst risktagande till skillnad från premieobligationer, för om det företag du köpt obligationerna hos försätts i konkurs eller av någon anledning inte kan betala tillbaka dina pengar plus ränta har du förlorat sina sparpengar. Så var noggrann innan du bestämmer dig för vilket företag du ska köpa privatobligationer av.  Det här kännetecknar en privatobligation:

  • Två olika sorters privatobligationer. Det finns kupongobligationer då du får din bestämda ränta en gång om året och nollkupongare då du får alla räntepengar när löptiden är slut.
  • Pris. Du måste köpa privatobligationer för ett nominellt värde på minst 10 000 kr och kursen för obligationen bestäms på inlösendagen. Om kursen är på till exempel 75.00 betalar du 7500 för en privatobligation som har ett nominellt värde på 10 000 kr.
  • Löptid. Löptiden fastställs när du köper obligationen och kan vara på alltifrån 1 år upp till 10 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *